Η NSQS ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή προηγμένων υπηρεσιών που αφορούν τα δίκτυα, τις επικοινωνίες ,την ανάπτυξη εταιρειών σε όλο το φάσμα λειτουργίας τους, καθώς και την προώθηση νέων τεχνολογιών οι οποίες θα βρεθούν στο προσκήνιο τα επόμενα χρόνια. Αναπτύσσουμε και υλοποιούμε λύσεις εξειδικευμένες στους παραπάνω τομείς τεχνολογίας οι οποίες αποτελούν το “ΑΥΡΙΟ” στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης, ώστε η ανάπτυξη της να μην περιμένει, βασιζόμενοι σε ανοικτό λογισμικό και σε αξιοποίηση του μέγιστου των δυνατοτήτων του εξοπλισμού.

Σκοπός της NSQS είναι η προώθηση λύσεων προηγμένης τεχνολογίας στην αγορά με ανταγωνιστικό κόστος, ώστε να επωφεληθεί ο πελάτης τα μέγιστα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης του.