ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Δίκτυα

Μελέτη, Κατασκευή και ανάπτυξη Ενσύρματων και Ασύρματων Δικτύων Δεδομένων. Μελέτη, Κατασκευή και Ανάπτυξη VPN Δικτύων (Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα) αποκλειστικά για τον πελάτη χωρίς επιπλέον μηνιαίο κόστος ενοικίασης σε κάποιον Internet Provider

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δίνουμε την βέλτιστη λύση που χρειάζεστε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στη ασφάλεια του Δικτύου σας και των ευαίσθητων δεδομένων της επιχείρησή σας. Μελετάμε μαζί σας το ποιος – πού – πότε των δεδομένων σας, υλοποιούμε συστήματα ανοικτού λογισμικού (κόστος προμήθειας λογισμικού 0€) και ελέγχουμε την ασφάλεια του δικτύου σας από εσωτερικούς και εξωτερικούς εισβολείς. Επίσης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαδικασίες Disaster Recovery των συστημάτων και των δεδομένων σας ώστε να είναι το σύστημά σας ΑΣΦΑΛΕΣ – Up and Running.

Υποστήριξη

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και πριν και μετά την υλοποίηση έργων σε ελκυστικές τιμές με 24ώρη υποστήριξη ή με πακέτα υποστήριξης που διαθέτουμε.

NSQS::

Σκοπός της NSQS είναι η προώθηση λύσεων προηγμένης τεχνολογίας στην αγορά με ανταγωνιστικό κόστος, ώστε να επωφεληθεί ο πελάτης τα μέγιστα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης του.

Portfolio