Σκοπός της NSQS είναι η προώθηση λύσεων προηγμένης τεχνολογίας στην αγορά με ανταγωνιστικό κόστος, ώστε να επωφεληθεί ο πελάτης τα μέγιστα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης του.