• Συντήρηση – Επισκευή υπάρχοντος hardware
  • Μελέτη, Ανάπτυξη και προμήθεια καινούργιου Hardware σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
  • Ειδικές Λύσεις Υλικού (customize) προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις