• Μελέτη, Κατασκευή και ανάπτυξη Ενσύρματων και Ασύρματων Δικτύων Δεδομένων.
  • Μελέτη, Κατασκευή και Ανάπτυξη VPN Δικτύων (Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα) αποκλειστικά για τον πελάτη χωρίς επιπλέον μηνιαίο κόστος ενοικίασης σε κάποιον Internet Provider
  • Ποιοτικές μετρήσεις Δικτύων Ενσύρματων ή Ασύρματων ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα επικοινωνίας.
  • Network Analysis προκειμένου να διαπιστώσουμε ιδιάζουσα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις.
  • Συντήρηση και διαχείριση Δικτύων
  • Ειδικές λύσεις σε περιπτώσεις χαμηλών ταχυτήτων στο Internet ή στο Εσωτερικό σας Δίκτυο.
  • VOIP τηλεφωνικά κέντρα δική μας κατασκευής με χαμηλό κόστος και λύσεις επικοινωνίας σε συνδυασμό με τα VPN που θα σας εκπλήξουν.