ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δίνουμε την βέλτιστη λύση που χρειάζεστε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στη ασφάλεια του Δικτύου σας και των ευαίσθητων δεδομένων της επιχείρησή σας. Μελετάμε μαζί σας το ποιος – πού – πότε των δεδομένων σας, υλοποιούμε συστήματα ανοικτού λογισμικού (κόστος προμήθειας λογισμικού 0€) και ελέγχουμε την ασφάλεια του δικτύου σας από εσωτερικούς και εξωτερικούς εισβολείς. Επίσης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαδικασίες Disaster Recovery των συστημάτων και των δεδομένων σας ώστε να είναι το σύστημά σας ΑΣΦΑΛΕΣ – Up and Running.

Αναπτύσσουμε επίσης διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας με μηδενικό κόστος κτήσης software προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας (τοπικά η απομακρυσμένα).